Palvelut

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä muun muassa manuaalisenterapian, fysioterapian, akupunktion ja terapeuttisen harjoittelun keinoin. Lisäksi korjaamme kehon vääristyneet liikemallit. Asennon ja ryhdin hallintaa parantavat harjoitteet vähentävät samalla nivel-, lihas- ja hermorakenteisiin kohdistuvia vääristyneitä kuormituksia.

Pyrimme löytämään oireiden syyn, emmekä hoida pelkkää oiretta. Autamme löytämään uusia keinoja ennaltaehkäistä vaivojen uusiutumista ja motivoida itsehoitoon.

 

OMT-fysioterapia

OMT-fysioterapialla hoidetaan tuki- ja liikuntaelimistön erilaisia särky- ja kiputiloja, päänsärkyä, huimausta, virheellisen purennan aiheuttamia oireita ja niin edelleen.

Hoitomuotoja:

- Manuaalinen terapia (mobilisaatio, manipulaatio)
- Lihas- / pehmytkudoskäsittely
- Hermokudoksen käsittely
- Terapeuttinen harjoittelu ja kotiharjoittelun ohjaus
- Lämpö- ja kylmähoidot sekä sähköhoidot
- Akupunktio
- Teippaus

Lisätietoja SOMTY:n sivuilta »
 

Manuaalinen terapia

Asiakkaan fyysisen suorituskyvyn, hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkiminen. Lisäksi terapiassa poistetaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Manuaalisen terapian tavoitteena on kivun lievittäminen, fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi.

Lihas- ja pehmytkudoskäsittely

Pyhmyskudoskäsittelyssä käsitellään lihaksia ja niiden rakenteita.

Hermokudoksen käsittely

Hermokudoksen käsittelyllä vaikutetaan hermon liikkuvuuteen ja aineenvaihduntaan. 

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisen harjoittelun tavoitteena on lihasten, nivelten ja hermoston heikentyneen toiminnan kehittäminen. Harjoittelu perustuu fysioterapeutin tekemään tutkimukseen ja ongelman määrittämiseen. 

Akupunktio

Akupunktiota käytetään kivun hoitoon sekä lihasten rentouttamiseen.

Teippaus

Teippausta käytetään selkärangan ja raajojen nivelten tukemiseen. Teippaus suojaa ja tukee vaurioituneita tai vaurioalttiita toiminnallisen yksikön osia, sallii toiminnallisen kuormituksen vapaalla liikealueella ja estää liikkeiden menemisen yli.